Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić

Kontakt: +381 (0) 24 670 850
Matije Korvina 9, 24000 Subotica
 

Kako je najavljeno 22. januara preduzece Park Palic nastoji da realizuje projekat uređena Velikog parka.U planu je rekonstrukcija Parka Narodnih heroja koji je namenjen parkovskom – javnom zelenilu, a uređuje se kao jedinstvena celina sa severnim obalnim pojasom (obalom Lajoša Vermeša).
Izvorni oblik parka i obale se zadržava a park će se urediti i proširiti tako da se ne narušava njegova autentičnost i stvorene ambijentalne vrednosti. Uz obalu jezera planira se uređenje šetališta u svom prvobitnom obliku.
S obzirom da se veći deo parka nalazi u granicama kulturno-istorijske celine Palića koja je stavljena pod zaštitu kao nepokretno kulturno dobro, kolski saobraćaj biće isključen a pristup će biti omogućen samo interventnim vozilima i vozilima ugostiteljskih službi. Pristup objektu „Velika terasa“ i hotelu „Jezero“ će biti obezbeđen planiranom stazom iz ulice Jožefa Hegediša, a rampa za obezbeđenje kontrole ulaza vozila u park će biti pomerena ispred te staze. Na ovaj način će se formirati kontrolisani parking na kraju ulice J.Hegediša koji će koristili zaposleni u objektu „Velika terasa“ stim da bi se on u skladu sa određenim dešavanjima i manifestacijama u objektu koristio kao parking za posebne goste.
Na zapadnij obali parka rekonstruisaće se biciklistička staza Lajoša Vermeša koja će biti namenjena rekreativnim aktivnostima (za skejtere i roleraše) kao i za održavanje sportskih manifestacija.
Uz drugo poluostrvo, pored Ženskog štranda planira se izgradnja koncertne terase, drvene građevine na jezeru koja bi u toku dana bila namenjena za sunčanje, a u noćnim satima za koncerte, modne revije, prezentacije i sl.

Uređenje zelenih površina

Proširenje i uređenje park potrebno počeće se sprečavanjem invazije drveta pod nazivom Američki koprivić koji onemogućava rast ostalih drvenasti biljaka i stvara zasenčenje.
U obnovi visokog zelenila prioritet će se dati hrastovima a vršiće se i preoblikovanje sporednih stazi u okolini teniskih terena radi funkcionalnijeg pristupa. U sklopu obnove parka planirana je i rekonstrukcija drvoreda na širokom šetalištu.
Prema ulici Jožefa Hegediša i pojasu željezničke pruge Subotica-Horgoš, planirano je zelenilo u smislu ograđivanja parka i to koristeći vrste Mahonia i Vatreni trn.

Na mestu dotrajalog rasadnika biće podignut novi objekat u edukativne svrhe sa botaničkom baštom.

Što se tiče obalnog dela planirano je uređenje šetališta po ugledu na davnu formu sa zelenim površinama od niskih dendroloških biljnih vrsta kao što su višegodišnje cvetnice i oblikovanim cvetnim lejama od sezonskog cveća.

Izgled i sadržaj parka

Od vodotornja do velike banjske terase, koja je smeštena nedaleko od obale jezera, nalazi se najveći deo parka koji je uređen visokim zelenilom – drvećem. Ovaj deo parka je ispresecan sa tri ravne staze, radijalno (lepezasto) postavljene od vodotornja. Središnja staza – aleja je najdomnantnija i predstavlja glavnu osu parka i vodi od vodotornja, preko «Velike terase», do keja uz obalu.. Zapadna staza vodi do vodotornja pored letnje pozornice i hotela «Jezero» do dela obale na kome je smešten objekat «Ženskog štranda». Istočna staza tangira upravnu zgradu preduzeća «Palić-Ludaš», ambulantu, Malu gostionu i izlazi na kej.

Između istočne staze parka i «Splitske aleje», koja je paralelna sa glavnom stazom parka, nalazi se red raskošnih starih vila sa svojim malim vrtovima formiranim u prednjem delu parcela. Zapadno od parka se nalazi zoološki vrt hortikulturno uređenjen i osmišljen tako da poseduje sve odlike i karakter botaničke bašte.
Zapadnu polovinu parka preseca poprečno, gotovo paralelno sa obalom takozvana Aleja uzdaha, obnovljena 2000. godine sadnjom hrasta lužnjaka. Na njenom početku se nalazi spomen-krst postavljen 1856. godine.
U severozapadnom delu parka se nalazi objekat “Teniskog kluba Palić”, sagrađen između dva svetska rata, u čijem okruženju su izgrađeni teniski tereni, a u neposrednoj blizini, južno od Teniskog kluba prema obali, okružena visokim drvećem nalazi se “Letnja pozornica” izgrađena u posleratnom periodu, 50-tih godina 20-og veka.
U zapadnom delu parka, nalazi se i rasadnik sa staklenicima za proizvodnju cveća za potrebe ukrašavanja parkovskih partera i pomoćne zgrade za smeštaj alata i mehanizacije za održavanje parka.

 

No comments yet.

Ododaj komentar:

Moraš da budeš ulogovan da bi dodao komentar.

Kontaktirajte Nas:

Matije Korvina 9
24000 Subotica
+381 (0) 24 670 850