Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić

Kontakt: +381 (0) 24 670 850
Matije Korvina 9, 24000 Subotica

Projekat EcoVeloTour

Projekat EcoVeloTour: Podsticanje unapređenog planiranja ekoturizma uz mrežu Eurovelo biciklističkog ruta u dunavskom regionu, koji se realizuje na Dunavskom regionu, a podržan je od strane Programa Transnacionalne Saradnje Interreg Dunav i Evropske Unije. EcoVeloTour olakšava razvoj održivog turizma u Dunavskom regionu na EuroVelo rutama. Regioni će kapitalizirati kulturno i prirodno nasleđe, kroz integraciju okvira usluga ekosustava u planiranje ekoturizma. Okvir će biti snažno podržan smernicama održive mobilnosti, što je ključni element u sveobuhvatnom planiranju ekoturizma, posebno u slučaju biciklističkog ekoturizma. Pored toga, sveobuhvatno istraživanje tržišta pomoći će širokom dunavskom regionu da bolje proceni potencijale i načine napretka u razvoju ekoturizma. Regionalne strategije ekoturizma će biti razrađene na osnovu razvijenog okvira i dobrih praksi, studija o ekoturizmu, zelene mobilnosti, razmene znanja, mapiranja potencijalnih usluga ekosistema u pilot područjama, intenzivne saradnje ključnih aktera, analize i učešća zainteresiranih strana, interakcije učenja na regionalnom i transnacionalnom nivou. Implementacija strategija počinje tokom životnog veka projekta, uključujući i male investicije. Pristup odozdo prema gore, prikupljeno iskustvo sa lokalnog nivoa će rezultirati preporukom da se osigura kapitalizacija rezultata projekta na nivou kreatora akta i prava.

U Regensburgu od 04.12.2018. do 06.12.2018. godine održalo se prvi projektni sastanak sa svim partnerima projekta. Partneri zaduženi za pojedine radne pakete su dali svoje viđenje aktivnosti po istom.

 

Ododaj komentar:

Moraš da budeš ulogovan da bi dodao komentar.