Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić

Kontakt: +381 (0) 24 670 850
Matije Korvina 9, 24000 Subotica

Awesome new pool on the west side entrance!

Awesome new pool on the west side entrance!

Awesome new pool on the west side entrance!

Konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine

Članovi klastera su imali prilike da slušaju predavanje Agencija DIL group i postavljaju pitanja na temu “Konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine. “

ISTRAŽIVANJE O KLASTERIMA U CENTRALNOJ EVROPI-CNCB

ISTRAŽIVANJE O KLASTERIMA U CENTRALNOJ EVROPI-CNCB konferencija Neki zanimljivi podaci iz istraživanja

Skupština klastera 17.11.2011 u Hotelu Gloria Lux

Turistički klaster mikroregije Subotica-Palić održao je godišnju skupštinu na kojoj je u radnom delu usvojeno 7 tačaka, a neke od njih su prihvatanje novih članova klastera, izveštaj o radu u proteklom periodu, kao i predstavljanje plana za naredni period, kao što su projektne aktivnosti, istraživanja i operativne aktivnosti.

Sajam Turizma u Poljskom gradu Poznanu

                  Na međunarodnom sajmu Turizma u poljskom gradu Poznanu, u periodu od 19-21.10.2011. godine, predstavnici turističkog klastera Subotice, Ivana Gabrić, vlasnica Majkinog salaša, Dejan Zakić, vlasnik sajta www.PalicInfo.com i Jelena Rodić, menadžer hotela “Vila Majur” posetili su štandove turističkih organizacija evropskih gradova, velikih evropskih i svetskih touroperatora… […]

Turistički klaster u poseti Sloveniji

Turistički klaster Subotica Palić u periodu od 08.09.2011 do 10.09.2011 posetilo  Sloveniju, mesta Murska Sobota, Celje, Laško, pod organizacijom Ljubice Mesaroš, Regionalni centar za razvoj MSPP Subotica

BACK 1 2 4 5 6 7 NEXT

Kontaktirajte Nas:

Matije Korvina 9
24000 Subotica
+381 (0) 24 670 850