Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić

Kontakt: +381 (0) 24 670 850
Matije Korvina 9, 24000 Subotica

Konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine

Članovi klastera su imali prilike da slušaju predavanje Agencija DIL group i postavljaju pitanja na temu “Konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine. “

ISTRAŽIVANJE O KLASTERIMA U CENTRALNOJ EVROPI-CNCB

ISTRAŽIVANJE O KLASTERIMA U CENTRALNOJ EVROPI-CNCB konferencija Neki zanimljivi podaci iz istraživanja

Skupština klastera 17.11.2011 u Hotelu Gloria Lux

Turistički klaster mikroregije Subotica-Palić održao je godišnju skupštinu na kojoj je u radnom delu usvojeno 7 tačaka, a neke od njih su prihvatanje novih članova klastera, izveštaj o radu u proteklom periodu, kao i predstavljanje plana za naredni period, kao što su projektne aktivnosti, istraživanja i operativne aktivnosti.

Sajam Turizma u Poljskom gradu Poznanu

                  Na međunarodnom sajmu Turizma u poljskom gradu Poznanu, u periodu od 19-21.10.2011. godine, predstavnici turističkog klastera Subotice, Ivana Gabrić, vlasnica Majkinog salaša, Dejan Zakić, vlasnik sajta www.PalicInfo.com i Jelena Rodić, menadžer hotela “Vila Majur” posetili su štandove turističkih organizacija evropskih gradova, velikih evropskih i svetskih touroperatora… […]

Turistički klaster u poseti Sloveniji

Turistički klaster Subotica Palić u periodu od 08.09.2011 do 10.09.2011 posetilo  Sloveniju, mesta Murska Sobota, Celje, Laško, pod organizacijom Ljubice Mesaroš, Regionalni centar za razvoj MSPP Subotica

Izveštaj o radu projekta unapređenja ponude

Izveštaj o radu projekta unapređenja ponude u funkciji uspešnijeg poslovanja članova klastera „Subotica-Palić“

BACK 1 2 4 5 6 7 NEXT