Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić

Kontakt: +381 (0) 24 670 850
Matije Korvina 9, 24000 Subotica
 

logo  Tokom maja meseca u saradnji sa TO Subotica sprovedena je obuka turističkih vodiča Subotice,

koji imaju ili su u fazi sticanja nacionalnog sertifikata za turističke vodiče.

Predavači su bili dr Geza Vaš, dr Olga Ninkov Kovačev i Svetislav Milenković.

Izuzetno interesantni detalji iz prošlosti Subotice i Palića sa obiljem materijala vodićima stoje na raspolaganju u posebnom „Drop boxu“
Ćlanovi klastera mogu putem TO Subotica za potrebe svojih gostiju angažuju turističkog vodiča.

Nadamo se da će u budućnosti vodiči dobiti mogućnost da pokažu svoje znanje.

Obuka je bila deo projekta razvoja klastera, koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i rodnu ravnopravnost.