Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić

Kontakt: +381 (0) 24 670 850
Matije Korvina 9, 24000 Subotica
 

Clip

Klaster je uključen u mrežu klastera 12 zemalja, kao klaster izvrsnosti koji je uključen u projekat PoliSEE, što je veoma važno za vidljivost naše regije i članova klastera. Katalog svih klastera je dostupan na ovom sajtu, kao i na sajtu klaster platformske saradnje:

 

 

 

Link

 

Final_Catallogue Metanetwork_ClusterPolisee

 

Kontaktirajte Nas:

Matije Korvina 9
24000 Subotica
+381 (0) 24 670 850