Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić

Kontakt: +381 (0) 24 670 850
Matije Korvina 9, 24000 Subotica
 

INFORMACIJA SAVETNIKA ZA HIDROLOGIJU gosp. Rohmanna  o jednoj akciji poboljšanja kvaliteta vode jezera Palić

2016-03-23 08-24 Sanacioni izlov ribe 9

 Malo informacija  za vas: jučer pokrenuta prva mera iz ovog velikog KfW projekat „Zaštita biodiverziteta Palićkog i Ludaškog jezera“.A ova prva mera je sanacioni ili selektivni izlov ribe iz Palićkog jezera. Dr. Götz Kuhn i njegova ekipa su ribari iz Nemačke specializovan na sanacioni/selektivni izlov. Ove godine će oni biti ovde od 21. mart do 10. april. Cilj sanacioni/selektivni izlov je da smanjimo pupulaciju babuške jer babuške su štetne ribe za ovaj ekosistem i možemo reći da voda u 4. sektoru danas još uvek izleda toliko mutna i zelena zbog babuške iako je hemijski sastav već mnogo bolji  nego još pre 3-4 godine.

Glavni dogoročni cilj je da smanjimo populacije babuške i da povećamo populacije domaće ribe kao što su smuđ, grgeč, možda štuka itd.

Cilj za ove akcije ove godine je da istraživamo koje vrste ribe ima u Paliću i koliko velika je populacija i da istraživamo na koj naćin možemo izloviti babušek efikasno a da istovremenom ne pravimo štetu  za populacije smuđa jer smuđa već ima.

Sve u svemu, jučer je  baš uspešno krenulo i za jedan dan smo izvadili neverovatno 750 kg babuške! Par slike možete videti u dodatku.

Michell Rohmann

Dipl.-Hyd.

 

2016-03-23 15-06  Sanacioni izlov babuske 1. dan 322016-03-23 08-43 Sanacioni izlov ribe 14