Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić

Kontakt: +381 (0) 24 670 850
Matije Korvina 9, 24000 Subotica

Aktivni članovi klastera.

„Palić Subotica“
Hotel PatriaAdresa: Đure Đakovića bb24000 Subotica, SrbijaTel: +381 (0) 24 552 320
Fax: +381 (0) 24 552 320
E-mail: info@hotelpatria.rs
Web: www.hotelpatria.rs
„Palić Subotica“

Garni hotel Prezident

Adresa: Olge Penavin 2
24413 Palić, Srbija
Tel : +381 (0) 24 622-662
Fax: +381 (0) 24 622-607
E-mail: info@hotelprezident.com Web: www.hotelprezident.com

„Elitte Palic“ d.o.o.

Hotel Park i Hotel Jezero

Adresa: Park heroja 15
24413 Palić, Srbija
Tel: + 381 (0) 24 753 245, 753 112
Fax: + 381 (0) 24 753 125
E-mail: office@elittepalic.rs Web: www.elittepalic.rs

Hotel Glorija Lux

Adresa: Dimitrija Tucovića 2
24000 Subotica, Srbija
Tel: +381 (0) 24 672 010
E-mail: info@hotelgloriasubotica.com Web: www.hotelgloriasubotica.com

Majkin salaš

Adresa: Salaš 294

24413 Palić, Srbija
Tel: +381 (0) 24 753 032
Fax: +381 (0) 24 753-130

E-mail: majkinsalas@eunet.yu

Web: www.majkinsalas.rs

Garni hotel PBG

Adresa: Harambašićeva19-21
24000 Subotica, Srbija
Tel: +381 (0) 24 556 542
Fax: +381 (0) 24 554 175
E-mail: pbg@eunet.rs Web: www.pbghotel.co.rs

Vila Majur

Adresa:
Put Edvarda Kardelja 445
24104 Kelebija, Srbija
Tel: +381 (0) 24 646 646
Fax: +381 (0) 24 646 600
E-mail: office@vilamajur.com Web: www.vilamajur.com

Vinski Dvor

Adresa: Hajdukovo bb
24414 Hajdukovo, Srbija
Tel: +381 (0) 24 754 762
Fax:+381 (0) 24 754 762
E-mail:vinskidvor.od@open.telekom.rs Web: www.vinskidvor.com

Vila Royal Crown

Adresa: Somborski put 75
24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0) 533 666

Fax: +381 (0) 24
E-mail:office@vilaroyal.rs

Web:www.vinskidvor.com

Tenis klub „Palić 1878“

Adresa: Park heroja 5
24413 Palić, Srbija

Tel: +381 (0) 24 753 124

Fax: +381 (0) 24 753 124

E-mail: tkpalic@nadlanu.com Web: www.tkpalic.rs

BOSS restoran-picerija

Adresa: Matije Korvinova 7-8
24000 Subotica, Srbija
Tel: +381 (0) 65 6 55 11 11

E-mail: bosscafe@yunord.net

Web: www.bosscaffe.com

Denis restoran-picerija

Adresa: Braće Radića 24
24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0) 24 55 11 55

E-mail: denis.picerija@gmail.com Web: www.denispizzeria.com

Ravel

Adresa: Nušićeva 2

24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0) 24 554 670

E-mail: ravel@eunet.rs

Web:

Plato books knjižara

Adresa: Trg cara Jovana Nenada 2-4
24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0) 24 670 220

E-mail: platosu@eunet.rs Web: www.plato-books.com

Gostiona Gurinović

Adresa: Bajski put 32

24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0) 24 554 934

E-mail: gurinovic@nadlanu.com

Web: www.gurinovic.com

Park Palić

Adresa: Kanjiški put 17a

24413 Palić, Srbija

Tel: +381 (0) 24

E-mail: parkpalic@gmail.com Web: www.park-palic.rs

„Stars doo “-PalićInfo

Adresa: Kozaračka 46

24413 Palić, Srbija

Tel: +381 (0) 64 11 46 733

E-mail: info@palicinfo.com

Web: www.palicinfo.com

Bogaz-kulturni turizam

Adresa: Matka Vukovića 8

24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0) 63 85 69 323

E-mail: bogaz@eunet.rs Web: www.kulturniturizam.co.rs

Agencija Jedro

Adresa: Obala Lajoša Vermeša bb

24413 Palić, Srbija

Tel: +381 (0) 24

E-mail: sanja.matic.su@gmail.com

Web:

Agencija Eco Travel

Adresa: Trg Oktobarske revolucije 7

24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0) 24 671 700

E-mail: ecotravel@eunet.rs Web: www.ecotravel.rs

Agencija Ambijenta

Adresa: Horgoški put bb

24413 Palić, Srbija

Tel: +381 (0)

E-mail:

Web:

„Kruna Bis Company“

Palićka kruna

Adresa: Boška Vujića 4

24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0) 24 553 528

Fax: +381 (0) 24 520 845

E-mail: krunabis@nadlanu.com Web: www.palickakruna.rs

Vinarija „Dibonis“

Adresa: Tuk Ugarnice 14

24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0) 24 546-067
Fax: +381 (0) 24 546-021

E-mail: office@dibonis.com

Web: www.dibonis.com

Veselo Jezero

Adresa: Trogirska 2

24413 Palić, Srbija

Tel: +381 (0) 24

 

Kontaktirajte Nas:

Matije Korvina 9
24000 Subotica
+381 (0) 24 670 850