Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić

Kontakt: +381 (0) 24 670 850
Matije Korvina 9, 24000 Subotica
 

Nova pravila za hotelijere

Izvor YuEco

Vlasnici Hotela u buduće će sami ocenjivati koliko njihov objekat zaslužuje zvezdica, a njihovu objektivnost će ocenjivati nadležne inspekcije. Ovo je izneto turističkim radnicima iz Subotice i okoline na edukaciji o primeni Pravilnika – pratećih akata iz Zakona o turizmu, u organizaciji Regionalne privredne komore Subotica. Izmenjeni zakon i podzakonski akti donose niz novina koje su usklađene sa praksom i standardima Evropske unije, a odnose se i na kategorizaciju objekata u seoskom turizmu, kao i celkokupnih turističkih naselja.

U toku 2010.godine doneto je 17 Pravilnika, kao pratećih podzakonskih akata predviđenih Zakonom o turizmu. Jedna od izmena odnosi se I katogorizaciju hotela, gde će hotelijeri zapravo sami sebe ocenjivati popunjavanjem upitnika, nakon čega će turistička inspekcija proveriti istinitost navoda.

Ovakav način kategorizacije hotela nije jedina novina. Iza nje će ići i  kategorizacija seoskih turističkih kompleksa, kao i kategorizacija celokupnih turističkih mesta. Svi pravilnici su doneti, a u martu se kreće sa realizacijom kategorizacija, u skladu sa pravilima koje nalaže Evropska unija, što je zapravo bio i osnov za donošenje izmena i dopuna zakonskih akata o turizmu i pratećih pravilnika.

Današnja edukacija u primeni Pravilnika – pratećih akata iz Zakona o turizmu inicirana je od strane Udruženje za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Srbije, koje je pokrenulo inicijativu kod Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja – Sektora za turizam, da se organizuje edukacija u vezi donetih podzakonskih akata. Inicijativa je prihvaćena od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i napravljen je plan realizacije po regionalnim komorama.

 

No comments yet.

Ododaj komentar:

Moraš da budeš ulogovan da bi dodao komentar.

Kontaktirajte Nas:

Matije Korvina 9
24000 Subotica
+381 (0) 24 670 850